Osakkeet sijoituskohteina ja säästämisen välineinä

Tilastollisesti voidaan todeta, että osakkeet ovat pitkäaikaisessa sijoittamisessa yleensä se paras vaihtoehto. Mutta osakkeiden kanssa kannattaa olla varovainen ja noudattaa vanhaa ohjetta: hajauta, älä sijoita kaikkea osakkeisiin laittamaasi rahaa samalle yritykselle tai edes samalla alalle. Ja jos sijoitat lainarahalla, ota edullinen laina käyttämällä lainavertailua, mutta silloinkin suhtaudu omiin riskeihisi tarpeeksi suurella varovaisuudella, varsinkin sijoittaessasi lainarahalla. Palataan kuitenkin hetkeksi sijoittamisen riskeihin, ja mitä sinun tulisi vähintään muistaa ja miettiä lähtiessäsi osakemarkkinoille – jos vaikka omaksi valinnaksesi osoittautuukin lopulta rahastosijoittaminen.

Osakesijoittaminen ja omat rajat

Sijoitusmaailma, kuten koko maailma nykyään, on täynnä informaatiota. Kun haluat opetella jotain uutta, niin ongelmaksi saattaa muodostua oikean tiedon löytäminen oikeaan aikaan – nimittäin jos löydät oikean tiedon, ja vielä oikeaan aikaan, saatat teidän oikeita päätöksiä aiemmin kuin monet muut markkinoilla.

Osakesijoittaminen –  hyvät puolet?

Suorien osakesijoitusten hyötynä on laaja vaikutusvalta omiin sijoituksiinsa. Toisin kuin valmiiksi hajautettujen rahastojen tapauksessa, suorien osakkeiden tapauksessa valinnanvapaus on täysin sijoittajalla itsellään. Se mahdollistaa sijoittamisen itsensä kannalta kannattavimpiin ja kiinnostavimpiin yrityksiin, joihin voi myös halutessaan vaikuttaa yhtiökokouksissa. Valinnanvapaus tuo myös joustavuutta; osakesalkkuaan voi hallinnoida miten haluaa, ja myynnit ja ostot onnistuvat sijoittajan niin halutessaan vaikkapa elämäntilanteen niin vaatiessa. Suorien osakesijoitusten hyvät puolet pähkinänkuoressa ovat siis:

 • Valinnanvapaus
 • Vaikutusvalta yrityksiin, joissa osakeomistuksia
 • Vapaus hajauttaa salkku haluamallaan tavalla

Osakesijoittaminen –  huonot puolet?

Kuten kaikella tässä maailmassa, myös suoralla osakesijoittamisella on omat hyvät ja huonot puolensa. Niistä tärkein on korkean tuottopotentiaalin kääntöpuoli, suhteellisen korkea riski. Riskien merkitys korostuu etenkin aloittelijoiden tapauksessa: sijoittamisen alussa tietotaito voi olla vielä osin puutteellista, ja voi olla, että ensimmäisten sijoitusten aikana tulee otettua liian isoja riskejä, jotka johtavat tappioon. Tämä on erityisen haitallista siksi, että pahimmassa tapauksessa tämä latistaa sijoitusinnon kokonaan.

Suorien osakesijoitusten huonona puolena voidaan nähdä myös se vaivannäkö, joka onnistuneiden sijoitusten taustalla usein on. Koska olet itse oman salkkusi hoitaja ja vastaat sen hajautuksesta itse, tulee sinun tehdä tietoiset päätökset salkun osakkeista ja hajauttamisesta itse omaan tietotaitoosi nojaten. Suoriin osakkeisiin sijoittavan tulee siis itse selvittää osakkeiden hintojen kehityksen taustat ja osakeyhtiön tilanne sekä tulevaisuudennäkymät. Tämä vaatii aikaa ja vaivaa.

Osakesijoittamisen haasteena etenkin aloittelijoiden kannalta ovat myös siihen liittyvät kaupankäyntikulut, jotka korostuvat etenkin pienten sijoitussummien yhteydessä. Osakesijoittaminen kannattaa siis suuremmilla pääomilla. Kaupankäyntikulut eivät ole ainoa syy, miksi piensijoittaminen osakkeisiin ei välttämättä kannata; myös salkun hajauttamisen kannalta on fiksua ryhtyä osakesijoittajaksi siinä vaiheessa, kun lähtöinvestointi mahdollistaa riittävän laajan osakeskaalan salkun toteuttamisen. Lyhykäisyydessään suorien osakesijoitusten huonoja puolia ovat seuraavat:

 • Suoran osakesijoittamisen riski on keskimäärin esimerkiksi rahastoja korkeampi
 • Yrityksiin perehtyminen vaatii aikaa ja vaivaa
 • Vastuu hajauttamisesta itsellä
 • Korkeat kaupankäyntikulut pienten sijoitusten tapauksessa

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullista sijoittamista pidettiin aiemmin kompromissina arvon ja ”arvojen” välillä. Nykyisin sijoittajilla ei kuitenkaan ole varaa jättää vastuullisuustekijöitä huomiotta. Aiempaa tarkempi data, sen kehittyneempi analysointi ja yhteiskunnan muuttuvat asenteet ovat mullistaneet vastuullisen sijoittamisen täysin: enää se ei ole näpertelyä sijoitussalkun reunoilla, vaan tapa rakentaa salkun ydintä.

Kestävyys jaetaan yleensä kolmeen ESG-tekijään:

 1. 1Ekologinen kestävyys (Environmental) edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.
 2. 2Sosiaalinen kestävyys (Social) pitää sisällään mm. ihmisarvosta kiinnipitämistä, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä.
 3. 3Taloudellinen kestävyys (Governance) tarkoittaa talouskasvua, joka ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten tai materiaalisten resurssien tuhlaamiseen.

Miten voin edistää kestävää kehitystä sijoittamalla?

 • Voit sijoittaa rahastoihin, osakkeisiin tai ETF:iin, jotka eivät sijoita tai ole tekemisissä esimerkiksi aseiden, fossiilisten polttoaineiden, tupakan tai alkoholin kanssa.
 • Voit sijoittaa rahastoihin tai ETF:iin, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä liiketoiminnallaan ja sijoituspäätöksillään (SFDR-asetuksen mukaiset artikla 8- ja 9-rahastot) ja joilla on esimerkiksi vahvistettu ilmastotavoite (osakkeet).
 • Voit pyrkiä vaikuttamaan omistamasi yhtiön liiketoimintaan yhtiökokouksessa tai puhumalla suoraan yhtiön johdolle ja osakkeenomistajille.

Rahastosijoittaminen ja sen riskiluokat

Matala riski

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna matalan riskin rahastojen kurssit ovat heilahdelleet vain vähän. Siksi niiden riski on pienempi kuin vaikkapa osakerahastoilla, joiden kurssi voi nousta ja laskea jyrkästi. Matalan riskin rahastoja ovat esimerkiksi lyhyen koron rahastot ja jotkut yhdistelmärahastot, joissa korkosijoitusten osuus on suuri.

Keskitason riski

Keskitason riskin rahasto voi tarjota tilikorkoa paremman tuoton. Keskitason riskin rahastoja ovat yhdistelmärahastot, jotka sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoihin ja jotkut osakerahastot, jotka sijoittavat osakkeisiin maailmanlaajuisesti.

Korkea riski

Korkean riskin rahaston arvo voi nousta ja laskea voimakkaasti. Rahaston omistajana sinulla on mahdollisuus hyvään tuottoon, mutta osuuksiesi arvo voi myös laskea. Korkean riskin rahastoja ovat osakerahastot, jotka sijoittavat esimerkiksi tiettyyn maahaan tai tietylle toimialalle.

Omat riskitaso

Kun olet lähdössä sijoittamaan, tutki ja seuraa oman taloutesi rakennetta – mistä raha tulee ja minne se menee, kuinka paljon sinulla on mahdollista siirtää sivuun kuukausittain? On helpompaa lähteä sijoitusmarkkinoille, jos oman talouden raja-arvot ovat itselle selvät – seuraa vaikka kokonainen kuukausi, jotta saat listattua kaikki mahdolliset kulut sekä sen, mitä sinulla menee kuukaudessa keskimäärin elämiseen – tämän seurannan avulla saat hyvin kuvan kokonaisvaltaisesti taloutesi rakenteesta. Joskus jopa vaihtamalla puhelinliittymät edullisiin puhelinliittymiin tuo kymmenien eurojen säästön, jonka voi siirtää suoraan vaikka rahastosäästöihin. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää oman talouden pullonkaulat ja nähdä summat todellisina lukuina – älä myöskään valehtele itsellesi seuranta kuukauden aikana! Kirjaa luvut ja kulut niinkuin ne oikeasti tapahtuvat – muuten et saa todellista kuvaa omasta taloudellisesta tilanteestasi.