Osakesijoitus – erilainen sijoitusstrategia erilaisille ihmisille

osakesijoitus sijoitusstrategia

Sijoitusstrategia on suunnitelma, joka jokaisella sijoittajalla tai sellaiseksi haluavalla tulisi olla mietittynä. Se sisältää paitsi sijoittamisen tavoitteet, myös tiedon nykytilanteesta ja sen millaisella budjetilla ja riskillä sijoituksen tavoitteita lähdetään tavoittelemaan.

Sijoitustrategia voi kuulostaa hienolta tai monimutkaiselta, mutta sitä sen ei tarvitse olla. On tärkeää itse tietää miten ja millaisiin asioihin haluaa sijoittaa. Näin sijoittamisesta saa kaiken irti!

Lue tämä postaus ja nappaa vinkit erilaisiin sijoitusstrategioihin ja niiden luomiseen!

Kuinka sijoitusstrategia tehdään?

Sijoitusstrategian luominen on yksinkertaista, kun pyrkii vastaamaan muutamiin kysymyksiin ja peilaamaan niissä kysyttyjä asioita omaan elämäänsä. Strategian luonnissa voi auttaa sijoitusneuvonta, mutta sellaista käyttäessä tulee ottaa huomioon se, että jokaisella neuvojalla on aina oma agendansa, joka ei välttämättä palvele asiakkaan etua.

Voit hakea vinkkejä strategian luontiin myös vaikkapa kirjoista tai katselemalla aiheeseen liittyviä videoita. Kun seuraat näitä askeleita, pääset jo pitkälle:

  1. Mikä on nykytilanne eli lähtökohta? Mikä on taloudellinen tilanteesi nyt ja kuinka paljon rahaa voit sijoittaa vaikkapa kuukauden aikana?
  2. Mikä on budjettisi? Liittyy myös edelliseen eli siihen, kuinka paljon rahaa sinulle jää muiden kulujen jälkeen. Budjettiin saat joustoa vaikkapa pienentämällä kotitalouden sähkölaskua tai muita kuluja.
  3. Miten paljon riskiä sinun kannattaa ottaa? Riskinsietokyky on ehkäpä hieman harhaanjohtava nimitys, sillä riskiä ei kannata ottaa enempää kuin on järkevää. Paljonko sijoitusten arvon heittelyä voit sietää? Yleensä mitä lyhyempi sijoitushorisontti, sitä matalampi riskinsietokyky.
  4. Mikä on sijoitustavoitteesi ja sijoitushorisonttisi? Onko sinulla jokin tietty tavoite tai aikaraja? Tämä vaikuttaa siihen, kuinka likvideihin asioihin sinun kannattaa sijoittaa.

Huomioi siis edellä olevat asiat ja se, haluatko ottaa salkkuusi mukaan vaikkapa rahastot tai virtuaalivaluutat. Tee sopiva salkku ja tienaa sijoittamisen avulla!

Millasia sijoitusstrategioita on olemassa?

Tässä kappaleessa käymme läpi muutamia sijoitustrategioita. Huomioi se, että sijoitusstrategian lisäksi sinun kannattaa myös miettiä sitä, millaisella painotuksella sijoitat erilaisiin kohteisiin eli millaisen salkun kaiken kaikkiaan rakennat. Tässä kuitenkin esimerkkejä erilaisista strategioista:

Sijoitusstrategia 1: Arvosijoittaminen

Arvosijoittamisessa haetaan aliarvostettuja yhtiöitä, eli niitä joiden todellinen arvo on osakkeen markkinahintaa korkeampi. Näitä löytyy esimerkiksi niiltä toimialoilta, joissa on vain vähän kilpailua. Tällaisen yrityksen menestyminen nostaa osakkeen arvoa usein nopeastikin. Arvosijoittaminen toimii pitkällä sijoitushorisontilla.

Sijoittamisen strategia 2: Kasvusijoittaminen

Kasvusijoittamisessa sijoitetaan yrityksiin, jotka kasvavat keskimääräistä nopeammin. Tavoitteena on hyötyä arvostuskertoimen kasvusta, joka nostaa omalta osaltaan osakkeen arvoa. Kasvusijoittaminen on niin ikään pitkän sijoitushorisontin sijoittamista.

Sijoitusstrategia 3: Tekninen analyysi

Teknisellä analyysilla tarkoitetaan sitä, että hyödynnetään lyhytaikaisia markkinapoikkeamia. Osake ostetaan sen ollessa halpa ja myydään nopeastikin heti kun sen arvo on riittävän suuri. Hyvä esimerkkitapaus on tähdenlento, kuten keväinen Game Stop osake ja sen nopea arvonmuutos. Syitä nopeisiin muutoksiin on paljon ja osa johtuu psykologisista tekijöistä. Tämä on lyhyen tai keskipitkän horisontin sijoittamista.

Sijoittamisen strategia 4: Indeksisijoittaminen

Indeksisijoituksessa sijoitetaan esimerkiksi rahastoihin, jotka seuraavat indeksiä. Tuotto määräytyy yleisen markkinakehityksen mukaan ja se voi olla hieman huonompi tai parempi verrattuna seurattavaat indeksiin. Indeksisijoittaminen on melko turvallinen keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoitusstrategia.

Sijoitusstrategia 5: Laatusijoittaminen

Laatusijoittamisessa sijoitetaan yhtiön fundamentteihin ja pyritään sijoittamaan vain laadukkaisiin yrityksiin. Sijoittaja valikoi laadukkaat yritykset omien standardiensa mukaan ja ostaa niitä silloin, kun niiden hinta on hyvä. Laatusijoittaminen sopii pitkän aikavälin sijoittamiseen ja myös osta- ja pidä -sijoittajalle.

Valitse näistä tai muista saatavilla olevista strategioista mieluinen ja ala rakentaa toimivaa salkkua jo tänään! Ota huomioon riskit ja hyväksy se tosiasia, että nousuja ja laskuja tulee!