Rahastot

Indeksisijoittamisen perusteet ja sen aloittaminen

Indeksirahastojen suosio sijoituskohteina on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Toinen tapa indeksisijoittamiseen ovat ETF-rahastot. Kummatkin tavat onnistuvat helposti OP:n kautta.

Indeksisijoittaminen on helpointa aloittaa indeksirahastoilla. OP:lla on tarjolla kuusi eri puolille maailmaa sijoittavaa indeksirahastoa, jotka kattavat kaikki päämarkkina-alueet: maailma, Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Pohjoismaat, Suomi ja Aasia. OP:n indeksirahastoista kertyy OP:n omistaja-asiakkaille OP-bonuksia.

Indeksisijoittaminen onnistuu myös ETF-rahastojen (Exchange Traded Fund) eli pörssinoteerattujen indeksiosuusrahastojen kautta. ETF-rahastot seuraavat indeksirahastojen tavoin tiettyä indeksiä ja sijoittavat sen perusteella eri osakkeisiin. ETF:illä käydään kauppaa kuin osakkeilla, joissa pitää huomioida arvopapereiden rajahinnat, mahdolliset valuuttakulut sekä niihin vaadittava arvopaperisäilytys. OP:lla on kattava, yli 700 ETF:n valikoima.

Mikä on indeksi?

Indeksi kertoo, mikä on hyödykkeen keskimääräinen tuotto markkinoilla. Se seuraa markkinoiden yleistä kehitystä ja kuvaa arvon muutosta. Indeksi voi esimerkiksi seurata jonkun pörssin, esimerkiksi Helsingin pörssin tai raaka-aineiden kehitystä markkinoilla. Indeksirahasto tai ETF-rahasto puolestaan seuraa valitsemansa indeksin kehitystä ja sijoittaa sen pohjalta yritysten osakkeisiin tai hyödykkeisiin.

Miten aloittaa indeksisijoittaminen?

Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahastot ja ETF-rahastot sopivat hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Mikäli sinulla on jo OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimus tehtynä, voit aloittaa säästämisen OP:n indeksirahastoihin heti OP:n verkkopalvelun tai OP-mobiilin kautta. ETF-rahastoihin sijoittaminen vaatii lisäksi osakesijoittamisen palvelupaketin avaamista.

Voit tehdä OP:n indeksirahastoihin jatkuvan säästösopimuksen ja säästää kuukausittain haluamallasi summalla. Kun sijoitat säännöllisesti ja jaat sijoituksesi useampaan eri kohteeseen, hajautat tehokkaasti eli pienennät riskiä. Rahastoihin voi tehdä myös kertamerkintöjä, jos säännöllinen säästäminen ei ole mahdollista. ETF-rahastoihin on helpointa sijoittaa kertasijoituksina.

Kenelle indeksisijoittaminen sopii?

Indeksisijoittaminen on hyvä vaihtoehto, jos aiot sijoittaa pitkäaikaisesti, kestät osakemarkkinoiden riskiä, tavoittelet hyvää tuottoa sekä arvostat sijoittamisen läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta.

Tarvittaessa rahat ovat nostettavissa käyttöön nopeasti, mutta indeksisijoittamisessa kannattaa tähdätä pidemmälle. Suositeltava sijoitusaika OP:n indeksirahastoihin on vähintään seitsemän vuotta, sillä indeksirahastot sijoittavat osakemarkkinoille. Sama koskee ETF-rahastoja. Osakemarkkinoiden pitkän aikavälin tuotto-odotus on 6–8 % vuosittain. Korkean tuotto-odotuksen johdosta myös riski on korkea.

Jos riskin ottaminen mietityttää, kannattaa sijoittaminen aloittaa säästämiseen suunnitelluilla rahastoilla, joissa varoja hajautetaan myös korkomarkkinoille. Jos haluat aktiivisesti vaikuttaa omiin sijoituksiisi, saattaa suora osakesijoittaminen sopia sinulle paremmin.

Lähde: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/teemat/sijoittaminen/indeksisijoittaminen

Rahastojen ja osakkeiden erot

Sekä rahastot että osakkeet tarjoavat hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä. Mutta mikä niiden ero sitten on? Voit verrata tilannetta siihen, että ostat valmiin kakun tai ostat ainekset ja leivot kakun itse.

Rahasto on kuin valmis kakku. Kun sijoitat rahastoon, saat rahastoyhtiön kokoaman valmiin paketin. Se on kätevä ratkaisu, jos et halua käyttää sijoittamiseen paljon aikaa, vaan haluat, että ammattilaiset tekevät päätökset puolestasi.

Rahastoja on erilaisia. Esimerkiksi osakerahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin ja korkorahasto pääasiassa korkomarkkinoille. Rahastoa, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille, kutsutaan yhdistelmärahastoksi. Kun sijoitat mihin tahansa rahastoon, ostat rahasto-osuuksia.

Kun sijoitat osakeyhtiöön, ostat osakkeita. Osake on omistusosuus yksittäisestä yhtiöstä. Ostaessasi osakkeita kokoat itse oman pakettisi hajauttaaksesi riskit. Osakesijoittaminen vaatii hieman enemmän tietoa, aktiivisuutta ja kiinnostusta kuin rahastosijoittaminen.

Halutessasi voit aloittaa sekä rahasto- että osakesäästämisen ja jakaa varasi niiden kesken haluamallasi tavalla. Ja jos haluat ostaa erilaisen kakun, vakuutussijoittaminen voi olla sinun juttusi. 

Milloin rahastosäästäminen on hyvä vaihtoehto?

Kun sijoitat rahastoihin, hajautat sijoitusvarallisuuteen kohdistuvaa riskiä. Rahasto sisältää useita erilaisia osakkeita, joten et sijoita vain yhteen vaan useaan yhtiöön. Rahaston osuudenomistajana omistat epäsuorasti osuuden kaikista niistä yhtiöistä, joiden osakkeita rahasto sisältää.

Rahaston hoidosta vastaa rahastoyhtiö. Se analysoi jatkuvasti osakkeiden kehitystä pörssissä sekä ostaa ja myy niitä analyysiensa perusteella.

Rahastoyhtiö siis hajauttaa riskit puolestasi, jolloin et ole yhtä riippuvainen yksittäisen yhtiön kehityksestä. Maksat rahaston hoidosta hallinnointipalkkiota, joka on eri suuruinen eri rahastoissa.

Rahastosäästäminen sopii sinulle, jos haluat

  • hajauttaa riskit helposti, mutta tavoittelet silti hyvää tuottoa
  • että salkunhoitaja hoitaa sijoituksia puolestasi
  • käyttää aikaa muuhun kuin sijoittamiseen.