Vastuullinen sijoittaminen

Mitä on vastuullinen sijoittaminen ja ESG? 

Yritysten ja sijoitusten vastuullisuutta voidaan arvioida useilla eri kriteereillä. Yleisin vastuullisuuskriteeri on ESG, joka tulee englannin kielen sanoista environment, social and governance. Kirjainlyhenne ESG viittaa siihen, miten yhtiöt huomioivat toiminnassaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita. Jokaisella rahastollamme on oma ESG-pisteytys, jonka löydät rahaston kuukausikatsauksesta.  

Vastuullinen sijoittaminen luo uusia tuottomahdollisuuksia

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita tuotto-odotuksista tinkimistä. Vastuullisesti toimivilla yrityksillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä. Vastuulliset toimintatavat vähentävät riskejä yritysten toiminnassa ja vaikuttavat suoraan yrityksen arvoon ja osakekurssiin. Kun yhtiö huomioi toiminnassaan esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusasiat, ei sijoittajan tarvitse huolehtia mahdollisista mainehaitoista ja niiden vaikutuksista sijoitustensa tuottoon.

Vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse olla arvovalinta, vaan se voi olla puhtaasti myös taloudellinen päätös. Maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja vesikriisin ehkäiseminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi uusiutuvan energian toimittaminen, energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ja riittävien vesivarantojen turvaaminen ovat kannattavaa liiketoimintaa monelle yhtiölle. Kun näiden tuotteiden kysyntä kasvaa kulutustottumusten ja lainsäädännöllisten muutosten myötä, ovat rahastoon valitut yritykset etulyöntiasemassa. Se näkyy myös sijoitusten tuotossa.

Lähde: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/vastuullisen-sijoittamisen-tuotteet