PostNord-konsernin osavuosikatsaus Q2 2021: Tulos yhä vahva

Vuoden 2021 toinen neljännes

  • Nettoliikevaihto oli 10 323 (9 328) miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Liiketulos (EBIT) oli 518 (517) miljoonaa Ruotsin kruunua – vuosineljänneksen vakaa tulos on liikevaihdon kasvun ja kehitysohjelmien ansiota
  • Liiketulos ennen satunnaiseriä parani 28 prosenttia 404 miljoonasta Ruotsin kruunusta 518 miljoonaan Ruotsin kruunuun
  • Pakettien kokonaismäärä kasvoi 21 (14) prosenttia B2C-segmentin kasvun jatkumisen ja B2B-segmentin elpymisen myötä
  • Kirjeiden määrä laski Ruotsissa ja Tanskassa 4 (19) prosenttia

Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko

  • Nettoliikevaihto oli 20 510 (18 832) miljoonaa Ruotsin kruunua, +12 prosenttia kiinteänä valuuttana vertailukelpoisten yksiköiden osalta
  • Liiketulos (EBIT) oli 1 396 (831) miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Kauden tulos oli 1 098 (525) miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,26) Ruotsin kruunua
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 1 969 (1 932) miljoonaa Ruotsin kruunua

Konsernijohtaja Annemarie Gardsholin kommentit

PostNordin kehitystyö tuottaa tulosta

Konsernin liiketulos pysyy vahvana ja PostNord Tanskan positiivinen tuloskehitys jatkuu.

Vahva toinen vuosineljännes ja vuoden alkupuolisko selittyvät PostNordin keskittymisellä asiakkaisiin ja kannattavuuteen. Olemme saattaneet päätökseen meneillään olevat kehitysohjelmat, joiden tarkoituksena on vastata kasvaneisiin pakettimääriin ja vähentyneisiin kirjemääriin. Samalla pystymme kääntämään ainutlaatuiset kykymme konkreettisiksi asiakashyödyiksi.

Digitalisaatio – markkinoiden mahdollisuudet ja sääntelyn haasteet

Digitalisaatio on johtanut jatkuvasti lisääntyvään verkkokauppaan, joka kasvattaa pakettimääriä. Koronapandemia on kiihdyttänyt ostokäyttäytymisen muuttumista. Tämä on johtanut kotiinkuljetusten suureen kysyntään ja lisääntyneeseen haluun osoittaa huolenpitoa läheisille lähettämällä paketteja.

Panostamme kapasiteetin lisäämiseen ja kestävään asiakashyötyyn

Laajamittaisen strategiamme mukaisesti panostamme edelleen infrastruktuuriin tehokkaampien, vastuullisempien ja joustavampien toimitusten takaamiseksi. Jatkamme investointeja pohjoismaiseen pakettiautomaattiverkostoon. Toukokuussa ostimme jäljellä olevan osuuden Tanskan maanlaajuisesta Nærboks-pakettiautomaattiverkostosta. Tavoitteenamme on, että Pohjoismaissa on vuoden 2022 loppuun mennessä yli 12 500 PostNordin pakettiautomaattia.

Uusia terminaaleja ollaan perustamassa Suomen Tampereelle ja Vantaalle sekä Norjan Drammeniin. Ruotsin Ljungbyyn perustetaan myös uusi pitkälle automatisoitu varastologistiikkakeskus.

Merkittävänä logistiikka-alan toimijana PostNord ottaa vastuun kestävän kehityksen edistämisestä alalla. PostNordin tavoitteena on johtaa vähähiilistä kehitystä logistiikka-alalla ja tehdä toiminnastaan fossiilitonta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastopolitiikassamme esitetään sitoumuksemme, joihin sisältyvät pyrkimykset investointeihin, energiatehokkaaseen toimintaan, vihreämpään infrastruktuuriin ja puhtaampaan energiaan. Otamme konkreettisia askeleita eteenpäin. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana olemme päättäneet investoida yli 900 ilmastoystävälliseen ajoneuvoon Pohjoismaissa.

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan englanniksi >>